Leiderschap is richting geven, ruimte creëren en grenzen stellen. Leiderschap is zijn wie je bent, blijven staan als het zwaar wordt. Jezelf bevragen zodat je on track blijft. Wanneer jij het instrument bent voor verandering, is een blinde vlek een richtingaanwijzer, een crisis een aanleiding tot ontwikkeling en weerstand een mogelijkheid om tot de kern te komen.

Persoonlijk leiderschap is de sleutel om datgene te doen wat in overeenstemming is met wie jij bent. Ik help je de volgende stappen te zetten en je belangrijkste asset als prioriteit te stellen. Want je belangrijkste asset, dat ben jij zelf. In de coachingstrajecten die ik verzorg, raken we binnen korte tijd aan de essentie. Vanuit die kern brengen we een duurzame beweging tot stand.

Er zijn twee trajecten Kwaliteiten in Balans en Alignment. Je kunt ook één, of meerdere losse sessies inplannen als je al eerder een traject gedaan hebt, bij wijze van APK. Bij de start van elk van deze twee leiderschapstrajecten is het fijn om eerst kennis te maken. Dit kennismakingsgesprek is gratis en duurt ongeveer een uur. Hierin onderzoeken we met welke vraag je wilt starten en wat jouw beoogde doel is. Belangrijk is ook of er een klik is en of je met mij als coach de diepte in wil. Omdat het onbewuste niet werkt met een scheiding tussen werk en privé, kan elk issue waar je tegenaan loopt dienen als ingang om aan de slag te gaan.

Neem contact op

Vrouwelijk Leiderschap: Kwaliteiten in Balans

Loop je vast in patronen die niet meer functioneren? Heb je moeite problemen als uitdaging te zien? Verzuip je in de hoeveelheid werk zonder dat je er nog plezier uit haalt?

In deze tijd waarin we tot het uiterste te gaan en we ons maximaal inspannen om de beste resultaten te behalen, is het uitdaging om in balans te blijven. Om de regie te houden en vitaal te blijven. Hóe we hier mee omgaan is vaak anders voor vrouwen dan voor mannen. Het leiderschapstraject Kwaliteiten in Balans is speciaal ontwikkeld voor vrouwen. Om steviger in je schoenen te staan, authentiek te blijven en veerkrachtig met uitdagingen om te kunnen gaan. Om kwaliteiten in balans te brengen.

Als mens ontwikkelen we onbewust strategieën die ons helpen door lastige vraagstukken heen te komen. Later echter, kunnen deze strategieën tegenwerken en zorgen dat we het plezier in werk kwijtraken en het ‘waartoe’ verliezen dat we ooit voor ogen hadden. Strategieën kunnen zijn dat we hard worden naar onszelf en naar anderen, dat we teveel in ons hoofd zitten, te kritisch zijn over resultaten of dat we de aansluiting missen met dingen die we belangrijk vinden omdat er onverwerkte zaken dwarsliggen. Deze strategieën zijn onder andere verankerd in negatieve overtuigingen.

In het traject Kwaliteiten in Balans ga je gebruik maken van de kracht van je onbewuste. Het menselijk reservoir van potentie en mogelijkheden. Het is daar waar negatieve overtuigingen, blokkades en onverwerkte zaken wachten om aangekeken te worden. Waar ze wachten op een beslissing van jou. Het is ook daar waar oplossingen en potentie ligt opgeslagen van wie je werkelijk bent.

Het traject Kwaliteiten in Balans bestaat uit zes sessies van 1,5 á 2 uur per keer. We werken met verschillende technieken en methodes om het doel van (meer) balans te bereiken. Je zal inzicht krijgen in de strategie die het meest in de weg zit en die omvormen naar een ondersteunende manier. Na deze zes sessies kun je je beter ontspannen, heb je inzicht in de oorsprong van patronen, heb je de meest blokkerende overlevingsstrategie opgeruimd, sta je meer in contact met je vrouwelijke essentie en leer je het roer van jouw leven zelf in handen te nemen.

Contact

Vrouwelijk Leiderschap: Kansen van Burn Out

Er wordt over burn-out veel gezegd en geschreven. Er zijn uiteenlopende theorieën en invalshoeken van waaruit het beeld burn-out wordt belicht. Van uitgeputte bijnieren tot bemoeizuchtige bazen, van moeilijk grenzen kunnen stellen tot uitgestelde rouw. Een ding kunnen we concluderen en dat is dat ‘burn-out’ een containerbegrip is.

Burn-out overkomt niet iedereen. Juist de mensen die gewend zijn hard te werken, het als uitdaging en plicht zien het àllerbeste te geven, enthousiast en perfectionistisch zijn, zijn vaak de klos. Net als de vrouwen die meerdere bordjes hooghouden, rollen combineren en gedreven zijn, zijn bevattelijk om vroeg of laat overspannen te raken of zelfs in een burn-out te belanden.

Ik als coach en therapeut zie overspannenheid en burn-out als kans. Een kans in persoonlijk leiderschap. Een kans om authentieker, meer ‘aligned’ en vrijer te worden. Een kans om mentaal en emotioneel op te ruimen en zaken te herijken aan wie je nu, op dit moment bent.

In het individuele leiderschapstraject ‘Kansen van Burn-out’ nodig ik je elke keer opnieuw uit om te zijn met wat er is. Om dan weer vanuit gedragstherapeutische hoek praktisch dingen te veranderen in je dagelijks leven, dan weer de diepte in te gaan en via trance of opstellingswerk je innerlijke wereld op te ruimen en vooral liefdevoller te maken.

Daarom bestaat het traject niet uit een vooraf bepaald werkplan of een vast aantal werkvormen. Maar kijken we elke keer opnieuw naar wat er speelt, naar de grootte van het draagvlak en de behoeften en vragen die opgekomen zijn. Of het nodig is om oefeningen mee te krijgen, of juist even helemaal niets te hoeven. Doel van het traject is om een staat van harmonie en balans te krijgen.

Praktisch

Omdat burn-out per persoon een andere oorzaak heeft en de diepte van de burn-out per situatie verschilt, is het aantal sessies een gemiddelde. Het traject bestaat (ongeveer) uit 7 bijeenkomsten van maximaal 2 uur. Omdat er psychisch veel gevraagd wordt, is het belangrijk genoeg rust te nemen. De tijd tussen de sessies varieert daarom van 2 tot 4 weken.

Vooraf vindt een intake gesprek plaats in Zutphen en worden doelen, omgevingsfactoren en situatie besproken.

Investering is € 1.495 op basis van 7 bijeenkomsten. Indien nodig zal in overleg het traject verlengt worden met een meerwaarde van €215 per bijeenkomst. Mochten er minder sessies nodig zijn, dan zal dit zelfde bedrag in mindering worden gebracht.

Als er vragen zijn of behoefte is om te bellen voor overleg of om te horen of er een klik is, ben ik (Willemijn Bijl) bereikbaar op het nummer 06-45840410.

 

Contact